Интраорален сензор OPTEO INTRAORAL SENSOR HD

CARESTREAM DRYVIEW 5700 LASER IMAGER е идеален за изчислени рентгенография (CR), цифрова радиография (DR), изчислителна томография (CT), PACS Viewer и магнитен резонанс (MR). Автоматичният контрол на качеството на изображението (IQC) използва вграден денситометър, за да поддържа консистенцията

Дейности

OPTEO INTRAORAL SENSOR HD се използва за:

Специалисти

Специалисти, работещи с този апарат:

Кабинети

OPTEO INTRAORAL SENSOR HD се намира в кабинет:

Това е най-новия и високотехнологичен медицински принтер за отпечатване на рентгенови филми /плаки/. Качество на изображението е изключително високо, благодарение на лазерна технология. Automatic Image Control е иновативна технология за автоматично подобряване на качеството (AIQC). Използва се и вграден денситометър за измерване на костната плътност и допълнително оптимизиране на настройките за по-добра визуализация.