Дейности

МЦ ЕВРОМЕД ВРАЦА предлага на своите пациенти широк диапазон от медицински дейности и услуги с удобна локация за достъп в центъра на града.

Кардиология:

 • EКГ диагностика
 • Оценка на хемодинамични показатели
 • Холтер монитор за непрекъснат 24 – часов ЕКГ запис,
 • Холтер за измерване на централно венозно налягане
 • Ехокардиография с цветен доплер за едноразмерен, двуразмернен и триизмерен образ
 • Доплерова сонография на артерии и вени

Съдова хирургия и доплерова диагностика:

 • Доплерова сонография, 2D и 3D Дуплекссонография на артериална и венозна система.
 • Лечение на Хронична венозна недостатъчност /разширени вени/.
 • Лечение на трудно зарастващи и диабетни рани.
 • Склеротерапия на разширени вени.

Съдова хирургия и доплерова диагностика:

 • Доплерова сонография, 2D и 3D Дуплекссонография на артериална и венозна система.
 • Лечение на Хронична венозна недостатъчност /разширени вени/.
 • Лечение на трудно зарастващи и диабетни рани.
 • Склеротерапия на разширени вени.

Урология:

 • Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система
 • Вземане на простатен секрет и диагностично туширане
 • Смяна на цистостомна тръба
 • Промивка на цистостома
 • Промивка на нефростома и пиелостома
 • Смяна на уретеростома и на уретерален катетър
 • Дилатация на препуциума
 • Репониране на парафимоза
 • Френулумтомия и дорзумцизия
 • Циркумцизия
 • Дилатация на уретра
 • Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите
 • Обработка на рана до ниво кожа и подкожие
 • Бактериологична посявка от раневи секрет
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата – специално скринингово изследване PSA

Ортопедия:

 • Ставно протезиране на тазобедрени и коленни стави
 • Артроскопско лечение на колянна става
 • Оперативно лечение на фрактури на долни и горни крайници
 • Оперативно лечение на сухожилия и мускули
 • Консервативно лечение на възпалителни ставни заболявания и артрози
 • Ехография на стави, мускули и сухожилия

Онкология:

 • Диагностика и лекарствено лечение,
 • Химиотерапия,
 • Таргетна терапия,
 • Имунотерапия,
 • Ендокринна терапия на онкологични заболявания при пациенти
  над 18 год. възраст.
 • Симптоматично и обезболяващо лечение на пациенти с
  онкологични заболявания.
 • Миниинвазивни процедури –
  парацентези,торакоцентези.
 • Мониториране лечението на пациенти с
  онкологични заболявания , проследяване и диспансерни прегледи.
 • Mамология,
 • Ултразвукова диагностика на млечни жлези, образна диагностика на рака на млечните жлези.

Психология:

 • Изготвяне на психологична оценка за психиатричен ТЕЛК
 • Психологични оценки за предучилищна и училищна сфери
 • Психологични заключения за нуждите на съдебната система
 • Психологични оценки за нуждите на здравните институции
 • Психологична оценка на тревожно – депресивни състояния
 • Психологични консултации и терапевтични сесии – дистрес,
  зависимости (наркотична, алкохолна, хазартна), депресии, тревожни състояния, паническо разстройство, здравна тревожност, обсесивно – компулсивно разстройство, личностно изграждане, житейски травми и трудности, помощ при затруднения в отглеждането и в разбирането на юноши, трудности в адаптацията.

Зъбни рентгенови снимки

 • Периапикалнa рентгенография (сегментна дентална, рентгенография по dick, зъбна снимка)
 • Паралелна-сегментна-рентгенография
 • Bitewings (кариес – диагностика)
 • Стандартна панорамна снимка
 • Панорамна снимка с намалена доза на облъчване
 • Полупанорамна снимка лява
 • Полупанорамна снимка дясна
 • Рентгенография на синуси
 • Максиларни синуси
 • Темпоромандибуларни стави
 • Дентиция с подобрена ортогоналност
 • Фронтална дентиция
 • Секторно- панорамни снимки с ортопантомограф
 • Телерентгенографии цефалометрично изследване

  Изпратете съобщение:

  Специалисти:

  Д-р Севделин Манчев
  Д-р Пейо Мишев
  Д-р Красимир Петков
  Д-р Димитър Пеев

  Апаратура:

  Остеоденситометър Dexxum T
  Ехограф Chison Ebit 60

  Кабинети:

  Кабинет по съдова хирургия и доплерова диагностика
  Кабинет по урология
  Кабинет по кардиология