Диагностициране на остеопороза

ЦЕНТЪР ПО ОСТЕОПОРОЗА КЪМ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОМЕД ВРАЦА ОПРЕДЕЛЯ КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ И РИСКА ОТ ОСТЕОПОРОЗА С НАЙ-СЪВРЕМЕННАТА И ТОЧНА АПАРАТУРА DEXA НА ФИРМА OSTEOSYS

Какво представлява остеопорозата?
Заболяване на костите, характеризиращо се с намаляване на костната маса. Нарушава се здравината и структурата им и най-често се води до фрактури на гръбначните прешлени, шийката на бедрото, но засяга и всички останали кости. Уврежданията при напреднал стадий на заболяването са трудно лечими, по-скоро нелчеими, съпроводени с трайна болка, деформация на тялото, обездвижване и инвалидизация. Най-доброто лечение на остеопорозата е превенцията.

Как се диагностицира остеопорозата?
Съвременният и най-прецизен начин за измерване на костната плътност е DEXA/ ДВОЙНО ЕНЕРГИЙНА РЕНТГЕНОВА АБСОРБЦИОМЕТРИЯ/. DEXA се приема за “златен” стандарт в диагностиката на остеопорозата. Най-надеждният и точен метод за ранно диагностициране и ключ към превенция за бъдеща костна загуба и лечение.

За кого е опасна остеопорозата?
По заболеваемост и смъртност болестта се нарежда на второ място след сърдечно-съдовите заболявания. Засяга и жените и мъжете, като рискът от тази болест при жените е от по-ранна възраст. В България с намалена костна плътност са над 800 000 жени и 160 000 мъже.