Кабинети

Всички кабинети в МЦ ЕВРОМЕД ВРАЦА са оборудвани с изключително модерна медицинска апаратура, за да оказват детайлна и точна медицинска помощ на пациентите.

Консултативна база

Диагностична база

Кабинет по Ортопедия и травматология

Кабинетът по Ортопедия и травматология предлага най-модерните методи за диагностика и лечение на ортопедични заболявания.

Център по остеопороза

В Центърът по остеопороза се извършва измерване на костната плътност. Центърът е единствен в Северозападна България и е оборудван с най-модерна апаратура.

Кабинет по Онкология и Мамология

Диагностика и лекарствено лечение, химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, ендокринна терапия на онкологични заболявания при пациенти над 18 год. възраст. Симптоматично и обезболяващо лечение на пациенти с онкологични заболявания. Миниинвазивни процедури – парацентези,торакоцентези. Мониториране лечението на пациенти с
онкологични заболявания , проследяване и диспансерни прегледи.