Остеоденситометър Dexxum T

Osteosys Dexxum T е апарат за изследване и диагностициране на остеопороза. С помощта на рентгенови лъчи се изследват гръбначен стълб, бедрена кост и предмишница, след което се изчислява костната минерална плътност.

Дейности

Остеоденситометър Dexxum T се използва за:

Специалисти

Специалисти, работещи с този апарат:

Кабинети

Остеоденситометър Dexxum T се намира в кабинет:

Характеристики:
Ro система: DXA (двойно лъчева рентгенова абсорбциометрия)
Метод на скениране: лъч тип „ писалка“ ( X & Y кинематичен)
Област на сканиране: гръбначен стълб, фемур, китка
Време на сканиране: бърз режим гр.стълб – 85 s, фемур – 65 s
Нормален режим: режим гр.стълб – 187 s, фемур – 120 s
Тoчност ≤ 1%
Параметри: BMC/BMD (T-score, Z-score), площ, твърдост на тъканта
Система за калибриране: автоматично калибриране, QC фантом
Защитно екраниране: не се изисква
Пациентно позициониране: лазерно позициониране